<< In ogni Paziente c'è un pò di Monica >>

Testata: 
L'eco di Bergamo